Korpstreff

Korpstreff 2013

Velkommen til korpstreff i Paviljongen lørdag 14. september.

Spillerekkefølgen er:

1. Borge Musikkorps, kl 16.00
2. Hauge Musikkorps, kl 16.20
3. Trosvik Veterankorps, kl 16.40
4. Torp Musikkorps, kl 17.00
5. Lisleby Musikkorps, kl 17.20
6. Musikkforeningen “VIKEN”, kl 17.40