Om Viken

I 1869 ble Græsvik Musikkorps stiftet og hadde sitt utspring fra J. N. Jacobsens sagbruk. Brukseieren stilte midler til disposisjon slik at noter og instrumenter kunne kjøpes inn, og de første øvelsene kunne ta til i Græsvik Brugs Skoles lokaler. Aktiviteten gikk litt opp og ned i de første årene avhengig av arbeidsfolkene på bruket, som kom og gikk. Besetningen på den tiden lå på 10-15 mann.

7. mai 1956 i Fredrikstad.
7. mai 1956 i Fredrikstad.

Avholdsbevegelsen grep om seg på slutten av 1800-tallet. Losje Viken var en del av denne bevegelsen, og det er fra denne bevegelsen Losje Vikens Musikkorps har sitt utspring. Musikeren Theodor Josefsen, en av de bærende krefter i Græsvik Musikkorps, tok med seg en del medlemmer og startet dette korpset. Det var plass til begge korpsene, men etter hvert ble Viken det toneangivende, ikke bare på Gressvik, men i hele distriktet.

Korpset spilte konserter i hele Østfold, og ble sågar invitert til Oslo. I mange år spilte Viken i 17. mai-toget i Moss, men dette ble etter hvert tatt høyst unådig opp i Fredrikstad-distriktet som ville ha Viken for seg selv.

Aktiviteten steg og sank med tilgangen på arbeid, på krig og fred, men selv under siste verdenskrig holdt korpset aktiviteten oppe. 75-årsjubileet gikk av stabelen i 1944 med fiskepudding, vørterøl og champagnebrus. Og bordene var pyntet med norske flagg!

Etter hvert kom tanken på å slå de to korpsene sammen, og i 1949 var sammenslåingen en realitet. Navnet ble avgjort ved loddtrekning, og Vikens navn ble ført videre. Det var imidlertid stiftelsesdagen til Græsvik-musikken som skulle legges til grunn for starten på janitsjarmusikken på Gressvik. Som en kuriositet kan nevnes at kontingenten i 1949 var på 50 øre pr. prøve.

Thomas Larsen varden første dirigenten i det sammenslåtte korpset, men det var Karl Paulsen som dirigerte den første melodien. I årene som fulgte var det mange bølgedaler, og en tid var korpset nede i 25 medlemmer.

I 1952 gikk Viken sammen med stedets sangkor inn for å bygge Paviljongen på dugnad, og i 1955 sto bygget ferdig. Etter flott innsats hadde endelig Gressvik fått sin egen musikkpaviljong! Paviljongen ble det selvfølgelige møtested hvor kor og korps holdt sine konserter. Hør opptak fra NRK her.

Tur til Nordseter i pinsen 1960 Trond Røed til høyre.
Tur til Nordseter i pinsen 1960 Trond Røed til høyre.

Musikkforeningen Vikens oppdrag har vært mange, alt fra konserter i NRK til lokale konserter og opptog. I 1975 fikk Viken sitt første kvinnelige medlem – Lise Svendsen – og samme år ble korpset tildelt Onsøy Kommunes hedersbevisning «Polyhymnia».

Da Gressvik Guttemusikkorps ble startet var det med hjelp av Vikens som bidro med instruksjon og utstyr. Gra GGJ og de andre skolekorpsene som senere ble startet i Onsøy, har Viken fått god tilsig av unge musikere.

Musikkforeningen Viken har vært med på flere store oppsetninger i Fredrikstad, bl.a. «Chess»(1987) og «Les Misèrables»(1990) i Bibliotekets Aula, og «Chess-20 år etter»(2007) og «Absolutt Fredrikstad»(2008) på City Scene. Korpset har også vært meget aktivt i janitsjarkonkurranser,og har deltatt med bravur flere ganger både i Olavsspillene, Hamarfestivalen og NM for korps i Trondheim. Høydepunktet må nok være i 1993 da Viken deltok i 1.divisjon for første gang og oppnådde 93,8 poeng og 1. ærespris.

I årenes løp har Viken også hatt mange ulike konserter med kjente artister og sammen med mange ulike aktører.

Paviljongen
Paviljongen

I 1990 overtok Viken Paviljongen, som hadde vært kommunens eie i en årrekke. Huset har blitt påbygd og helrenovert, seneste (vår 2018) er at salen oppe og gangen er pusset opp. Utallige dugnadstimer har blitt lagt ned av korpsets medlemmer.

I tillegg til å være korpsets faste øvelseslokale og samlingssted, arrangeres det årlig både korpstreff, allsangkonserter, soarè, huskonserter m.m. Paviljongen leies også ut til en rekke ulike formål.

Korpsets nåværende dirigent er Hans Andreas Kjølberg.

Korps fra Gressvik i Fredrikstad. Vi har øvelse hver onsdag kl. 19.00 – 22.00 i Paviljongen på Gressvik. Er for tiden ca. 35 aktive medlemmer. Dirigent er Hans Andreas Kjølberg.