Bli medlem

Vi har øvelse hver onsdag fra kl. 19.00 til 22.00 i Paviljongen på Gressvik.

Er for tiden ca. 35 aktive medlemmer. Dirigent er Hans Andreas Kjølberg.

Vi trenger særlig treblåsinstrumenter, men alle er velkommen til å spille!

Henvendelse:

Leder Gudmund Eriksen. Tlf: 932 17 299

Korps fra Gressvik i Fredrikstad. Vi har øvelse hver onsdag kl. 19.00 – 22.00 i Paviljongen på Gressvik. Er for tiden ca. 35 aktive medlemmer. Dirigent er Hans Andreas Kjølberg.