Dirigenten

hansandreasFra høsten 2018 er korpsets nye og faste dirigent Hans Andreas Kjølberg.

Kjølberg er utdannet pedagog og musiker ved Norges Musikkhøgskole i perioden 1985–1990 med Harry Kvebæk som lærer.

Han har flere tiår bak seg som profesjonell musiker i flere militære korps og i DNBE. I tillegg har han tatt dirigentstudier med professor Karsten Andersen.

Hans Andreas kjenner korpset godt da han  tidligere også har vært korpsets dirigent. Nå er han frilanser i symfoniorkestre på euphonium, trombone og bass trompet i Norden, samtidig som han livnærer som frilanser i det øvrige av kulturlivet.

Hans Andreas Kjølberg ser frem til å samarbeide med Viken igjen.

Korps fra Gressvik i Fredrikstad. Vi har øvelse hver onsdag kl. 19.00 – 22.00 i Paviljongen på Gressvik. Er for tiden ca. 35 aktive medlemmer. Dirigent er Hans Andreas Kjølberg.