Terminliste

Vår 2022
4/5. januar – Juletrefest Røde kors
29. januar – Lunchkonsert Domkirken
14. februar – Ekstraøvelse Paviljongen
16. februar – Øvelse m/solister
21. februar – Ekstraøvelse Paviljongen
5. mars – Konsert unge solister
1. mai – 1. mai spilling
8. mai – 8. mai spilling
17. mai – 17 mai spilling
22. mai – Familiekonsert med Toneklang
13. juni – Generalforsamling
18. juni – Allsang i parken

Korps fra Gressvik i Fredrikstad. Vi har øvelse hver onsdag kl. 19.00 – 22.00 i Paviljongen på Gressvik. Er for tiden ca. 35 aktive medlemmer. Dirigent er Hans Andreas Kjølberg.