Styret 2021-2022

Leder: Gudmund Eriksen
Kasserer: Jan Antonsen
Sekretær: Erik Normann-Olsen
Styremedlem: Steinar Gulbrandsen
Styremedlem: Lise Svendsen
Styremedlem: Torbjørn Lorentzen

Korps fra Gressvik i Fredrikstad. Vi har øvelse hver onsdag kl. 19.00 – 22.00 i Paviljongen på Gressvik. Er for tiden ca. 35 aktive medlemmer. Dirigent er Hans Andreas Kjølberg.