Kåre Arnesens Kulturpris 2013

Kåre Arnesens Minnefond er en stiftelse som ble opprettet etter avholdt minnekonsert i Metodistkirken i Fredrikstad 5. september 1999 etter Kåre Arnesens bortgang. Inntektene fra konserten utgjorde fondets grunnkapital. Formålet har vært å fremme kulturaktiviteter, sang og musikklivet primært i Fredrikstad-distriktet, ved tildeling av midler.

Etter 14 år bestemte styret seg for at tiden var inne for å avvikle minnefondet til den høyt skattede kulturprofilen. Avviklingen skjedde ved en minnekonsert i Metodistkirken og på City Scene 21. september 2013.

Hele 21 prisvinnere bli tildelt til sammen 225 000 kroner. Musikkforeningen Viken var en av vinnerne blant 85 søkere og ble tildelt 10 000 kr.

Prisvinnere var følgende (City Scene):
Jon Henrik Pettersen
Stephan Groth
Tideland
Baskerland
Cicignon salongorkester
Fredrikstad storband
Madam Pysj
Ketil Johansen fikk hedersprisen

og (Metodistkirken)
Barne og ungdomskoret Toneklang
Domkirkens barne og ungdomskor
Korene i Glemmen kirke
Fredrikstad Mandssangerforening
Fredrikstad Janitsjarskole
Nøkleby skolekorps
Musikkforeningen Viken
Kulturhuset Ekko
Fredrikstadungane
Kathrine Grooss Tendal
Ole Martin Huser-Olsen
Per Viggo Nilsen
Metodistkirken i Fredrikstad